20 oct. 2015

Ua ida a las raízes

Diç la stória que ua filha de D. Sancho purmeiro de Pertual fui casada cun l Rei Fonso IX de Lhion, l purmeiro rei que fai las cortes cun preséncia de l pobo. Desse rei inda tubo trés filhos, Sancha, Dulce i Fernando, antes de l Papa anular las bodas porque diç que eran primos. Desse apartamento resultou que la dita D. Teresa tornou a Pertual, al cumbento de monjas de Cister an Lorvão, adonde se morriu.
FOTO: Comunidad Leonesa. Es http://comunidadleonesaes.blogspot.com.es/
http://baglina.blogspot.pt/2015/10/ua-ida-las-raizes_18.html
Foto: http://baglina.blogspot.pt/
Desta maneira, tamien Lhion  fizo houmenaige a ua de las sues reinas. Bien háiades

No hay comentarios: